THÁI BÌNH MINH TRIẾT I


Kim-Ðịnh
VietCatholic.net

 

>>

 

 

NỘI DUNG:

TỰA

Quyển đầu nói cách riêng về mẫu số chung hơn hết cho văn hóa lòai người, đó là Mẹ, là nguyên lý Mẹ mà hai ông Bachofen và Briffault cho là đang thiếu vắng cách trầm trọng trong văn minh ngày nay. Nếu hiểu Mẹ là tình yêu thương thì câu nói tỏ ra đúng hết sức, đã thế lại thêm công trạng làm cho cụ thể thêm, nên đáng được tiếp nối cách nghiêm túc. Vì vậy quyển "Thái Bình Minh Triết"I này có thể gọi là bản ca vịnh Minh Triết dưới tên MẸ. Ðây là một việc mới lạ về lối nói chữ về thực chất thì ngay từ buổi sơ nguyên huyền sử thì Mẹ đã được đồng hóa với Minh Triết và mang tên các Nữ Thần như Sophia, Athena, Demeter... Còn Việt nho thì gọi là Nữ Oa, Âu Cơ, Nữ Thần Mộc. Còn nguyên lý Mẹ thì gọi là Khôn (đối với Cha Kiền hay Càn). Chính nền khôn ngoan Minh Triết đã mở đầu trình sử muôn dân với những trang huyền sử u linh man mác và đã từng để lại nhiều ẩn tích như mẫu hệ, mẫu cư, mẫu quyền, họăc các thần nữ, thần trăng...

Khi con người bước vào thời văn minh với lịch sử, với binh bị, với luật pháp với vương quyền, mà xã hội học gọi là thời Phụ Hệ thì bắt đầu nghiêng mạnh sang bên mưu trí, ngược với mãu hệ nổi về tâm tình, về nhân ái, Việt nho quen nói là "mẹ non nhân, cha nước trí". Ðó là thế quân bình siêu lý tiên bồng, và chỉ giữ được khi đặt "non nhân trên nước trí". Nhưng Phụ Hệ đã đặt "nước trí trên non nhân", nên "non nhân" bị ngạt, nhiều nơi bị tắt thở trọn cùng với nguyên lý thân tộc nhân trị, nhường chỗ cho các xã hội lý với đường lối thống trị chuyên chính ngày càng chồng chất nô lệ, chiến tranh, bạo tàn.

Năm 1851 ông Bachofen khám phá thấy văn minh nay thiếu nguyên lý Mẹ. Quyển này muốn góp công vào việc lập lại nguyên lý Mẹ bằng cách quang phục nguyên Nho, cũng gọi là Việt nho. Ðây là một thứ đạo còn tàng chứa đầy nguyên lý Mẹ, chỉ việc khai quật tận nền thì sẽ gặp được nền nguyên Nho Minh Triết đầy khả năng đáp ứng mọi nhu yếu thâm sau của con người. Nền MInh Triết uyên nguyên nọ được Nho gọi ít bằng tên thần nữ mà phần nhiều bằng tên các tổ mẫu của dòng tộc như Nữ Oa, Âu cơ, Vụ tiên...tòan những vị đã làm nên những việc có tầm vóc vũ trụ, như Tổ Mẫu Âu cơ đẻ cái bọc trứng vũ trụ, Nữ Oa thái mẫu thì vá trời, tát bể, mẹ Hi Hòa tắm cho con mặt nhật rồi Mẹ đem phơi trên cây giâu... Ðó là một vũ trụ quan tràn đầy hoạt lực cao sang chất ngất, mà đồng thời vẫn rất thiết thực và thâm tình. Ðó là dấu của Minh Triết là khả năng nối kết hai thái cực lại với nhau.

Ðể điều chỉnh nền văn minh thời mới quá thiếu tình yêu, thiết nghĩ cần một vũ trụ quan đầy yêu thương chí thiết như vậy. Chính vì thế mà chúng tôi hay chỉ Minh Triết bằng vài ba tiếng chất ngất yêu thương, mênh mông như biển cả Thái Bình: Mẹ. Nguyên lý Mẹ. Thái Bình Minh Triết.

 

>>

CHÚ THÍCH:

1.

Có một vài điều liên quan tới mối liên hệ cải tổ giữa Tàu với Việt thiết nghĩ cần được bộc bạch để tránh những ngộ nhận có thể xảy ra. Ðiều trứơc hết là trong sách này vai trò Việt coi như quan trong hơn Tàu thí dụ hay dùng chữ Việt nho hơn Hán nho, thì cái đó có đấy nhưng hòan toàn khộng hề vì coi nhẹ hay chối bỏ những gì tốt đẹp giữa hai nước, nhưng vì mối liên hệ mới đặt nặng trên văn hóa của đại tộc, thì vai chủ động không còn thể nằm trong tay người Tầu nhiều như trước bởi dù đúng hay sai thì ngừơi Ðông nam Á đã quen coi người Tàu như đế quốc chinh phục nên trong việc mưu tính phục hưng Ðạo lý chung toan miền thì không tiện cho người Tàu đứng đầu cách công khai, mà phải chuyển sang Thái Bình dương, trong thực tế phải là một nước khác, bất kỳ nước nào cũng được và nước này không hề được coi mình là chủ chi cả, mà chỉ như là người đưa thư, một thứ điều hợp viên mà thôi, nhưng là tình nguyện vì chưa có thể chế chi cả.

Chính trong chiều hướng như thế mà mà một số người Việt nam dám đứng ra thử làm, trứơc hết chỉ nghĩ đến cứu vãn nền văn hóa cổ, sau là may ra có thể cứu vớt một số trẻ em không thân nhân nên không được chính quyền thâu nhận, cuối cùng nhìn ra khả thể lớn lao về phía đại chủng, nên mới nghĩ đến việc thiết lập "Ðạo trường chung cho Ðông Á", rồi đạo "Thất Thất", rồi cầu cứu mở rộng, mỗi ngày mỗi rộng, như xem trong dự án Ðạo Thất. nhưng l'homme propose, Dieu dispose. Với ÐNA thì Dieu=Dân, vạn đại chi dân.